top of page

STUDIEAANBOD TWEEDE MIDDELBAAR 23-24

2e jaar

2A

(= 25u Basispakket + 5u Basisoptie + 2u Keuzelab + 1u Klascoaching)

 

BASISPAKKET

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - Nederlands (4u), Geschiedenis (2u), Burgerschap (1u)

CLUSTER STEM - Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (1u), Aardrijkskunde (1u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (3u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Financiële geletterdheid (1u)

BASISOPTIE

Je kind maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt deze het hele jaar gedurende 5 lesuren per week.

 • KLASSIEKE TALEN - LATIJN 
  Je onderzoekt de Romeinse taal en cultuur en haar invloed op onze hedendaagse cultuur.
  Je situeert, begrijpt en interpreteert Latijnse teksten.
  Je verwerft een basiswoordenschat Latijn en Grieks.

 • STEM WETENSCHAPPEN
  Je leert vragen stellen en problemen definiëren.
  Je plant en voert je onderzoek uit, en leert data voorspellen, analyseren en interpreteren.
  Je leert een verklaring opbouwen en oplossingen ontwerpen.
  Je ontwikkelt zelf modellen om technische ontwerpen te beschrijven, met behulp van ICT-toepassingen.
  Je oefent wiskundig redeneren, argumenteren en informatie correct inschatten.

 • STEM TECHNIEKEN Mechanica - Elektriciteit
  Je leert vragen stellen en problemen definiëren.
  Je plant en voert je onderzoek uit, en leert data voorspellen, analyseren en interpreteren.
  Je leert een verklaring opbouwen en oplossingen ontwerpen.
  Je oefent wiskundig redeneren, argumenteren en informatie correct inschatten.

 • ECONOMIE EN ORGANISATIE
  Je onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit van bij de consument tot op het overheidsniveau.
  Je leert de basisbegrippen uit de economie, logistiek en marketing.
  Je werkt regelmatig met ICT-toepassingen, je leert de administratie voeren van een economisch project en oefent je communicatieve vaardigheden.

 • MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
  Je oefent je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Je onderzoekt hoe taal invloed heeft op (sub)culturen.
  Je leert vormen van fictie onderscheiden.
  Je ontwikkelt wetenschappelijke, wiskundige en informatievaardigheden.

 • MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
  Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties en maakt kennis met disciplines als psychologie, sociologie, pedagogie, biologie en hun kijk op mens en samenleving.
  Je krijgt inzicht in het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl.
  Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden.

 • SPORT EN GEZONDHEID
  Je leert in deze basisoptie alles over sport. Je beweegt graag en wil kennismaken met een uiteenlopende waaier aan sporten. Je leert hoe beweging en sport deel uitmaken van een gezonde en veilige levensstijl.
  Je onderzoekt hoe natuurwetenschappen, beweging en sport onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

KLASCOACHING

Met aandacht voor leren leren, ICT, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

KEUZELAB

Aanvullend op het basispakket, klascoaching en de talentenlabs kies je nog twee lestijden voor een keuzelab.

 • BOOST voor wie nood heeft aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van de leerstof uit het basispakket.

 • Projecten: je werkt mee aan vakoverschrijdende projecten, waarin vakoverschrijdende leerplandoelstellingen aan bod komen. De projecten zijn een uitdieping bij de verschillende basisopties. Ze worden begeleid door vakleerkrachten van verschillende vakken uit de basisopties. Er komen thema's aan bod als duurzaamheid, economie, burgerschap, talen, STEM, kunst, geschiedenis,...

2 FLEXTRA (BVJ)

(= 20u Basispakket + 1u Klascoaching + 1u Sport + 6u Basisoptie 1 + 4u Basisoptie 2)

 

BASISPAKKET

CLUSTER PAV - PAV (12u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (2u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u)

KLASCOACHING

Met aandacht voor ICT, leren leren, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

SPORT EN GEZONDHEID

Een extra uur sport per week met aandacht voor welzijn en (geestelijke) gezondheid.

 

BASISOPTIE 1

Je kind maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt dit vak het hele jaar voor zes lestijden.

 • STEM TECHNIEKEN Mechanica - Elektriciteit
  Je leert vragen stellen en problemen definiëren. Je plant en voert je onderzoek uit, en leert data voorspellen, analyseren en interpreteren.
  Je leert een verklaring opbouwen en oplossingen ontwerpen.
  Je oefent wiskundig redeneren, argumenteren en informatie correct inschatten.

 • ECONOMIE EN ORGANISATIE
  Je onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit van bij de consument tot op het overheidsniveau. 
  Je leert de basisbegrippen uit de economie, logistiek en marketing. 
  Je werkt regelmatig met ICT-toepassingen, je leert de administratie voeren van een economisch project  en oefent je communicatieve vaardigheden.

 • MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
  Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties en maakt kennis met disciplines als psychologie, sociologie, pedagogie, biologie en hun kijk op mens en samenleving. 
  Je krijgt inzicht in het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl. 
  Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden.

BASISOPTIE 2
Aanvullend op het basispakket en basisoptie 1 krijg je nog telkens vier lestijden van een andere basisoptie naar keuze. 

Koos je bijvoorbeeld STEM Technieken - Elektriciteit als basisoptie 1, dan kan je Maatschappij en Welzijn - Verzorging of Economie en organisatie kiezen als basisoptie 2.

bottom of page