top of page
tem def.jpg

SCHOOLSTRUCTUUR

Secundair onderwijs op GO! Geel

De overstap van de vertrouwde lagere school naar het secundair onderwijs is een grote stap. Hoe moet het nu verder? Een vraag die vele ouders en kinderen zich stellen. 


Middenschool - Eerste graad

De eerste twee jaren van ons secundair onderwijs zijn er op gericht om kinderen op de juiste weg te zetten. Ze vormen een schakel tussen de basisschool en de tweede graad. We helpen de leerlingen zich te oriënteren in functie van hun talenten. We werken dus in de eerste graad aan het verkennen van de vele mogelijkheden en aan de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. Na het tweede jaar maken de leerlingen een eerste belangrijke studiekeuze.


Koninklijk Atheneum - tweede en derde graad

We bieden een waaier aan studiemogelijkheden, in het ASO (Algemeen Secundair Onderwijs – algemeen vormend, gericht op verder studeren), TSO (Technisch Secundair Onderwijs, gericht op verder studeren) en BSO (Beroeps Secundair Onderwijs, gericht op de arbeidsmarkt). We willen graag dat jongeren verantwoorde studiekeuzes maken. Daarom besteden we als school veel aandacht aan studiekeuzebegeleiding en oriëntering.


Campus GO! Geel

GO! Geel is een leerlinggerichte campus. Middenschool en Koninklijk Atheneum zijn geen mastodontscholen. We zijn een gemeenschap waar leerkrachten hun leerlingen kennen, en omgekeerd. De aanwezigheid van een gevarieerde schoolbevolking zien we als een kracht. We proberen de verschillende leerlingen zo veel mogelijk met en van elkaar te laten leren.

Daarnaast werken we ook nauw samen met de andere scholen op onze campus: Basisschool De Luchtballon, Freinetschool De Zeppelin en Volwasseneneducatie Edukempen.

GO! Geel is een vooruitstrevende, innovatieve school met veel aandacht voor de individuele ontplooiing van elke leerling. We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen in onze school.

bottom of page