top of page

LATIJN@Atheneum GO! GEEL

Latijn en LatijnLABO in de eerste graad

Hieronder vind je heel beknopt de informatie over ons aanbod Latijn in de eerste graad. Wil je meer weten over het verschil in aanpak tussen Latijn en LatijnLABO, en over de combinatiemogelijkheden? Bekijk dan zeker de webpagina van Latijn Atheneum GO! Geel. Volg de link of klik op de knop onderaan de pagina.

1A LATIJN

(= 27u Basispakket + 1u klascoaching + 4u Latijn en LatijnLABO)

 

BASISPAKKET

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - Nederlands (4u), Geschiedenis (1u), Burgerschap (1u)

CLUSTER STEM - Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (2u), Aardrijkskunde (2u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (3u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Cultureel bewustzijn en culturele expressie (2u)

KLASCOACHING

Met aandacht voor leren leren, ICT, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

LATIJN + LATIJNLABO

Klassieke talen - Latijn (2u)
LatijnLABO = Latijnse cultuur & STEM (2u) (vb. We onderzoeken hoe een aquaduct werkt, bouwen een colosseum na, bakken samen Romeinse pannenkoeken,...)

 

2A

(= 25u Basispakket + 5u Basisoptie + 1u klascoaching + 2u BOOST of VERDIEPING )

 

BASISPAKKET

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - Nederlands (4u), Geschiedenis (2u), Burgerschap (1u)

CLUSTER STEM - Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (1u), Aardrijkskunde (1u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (3u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Financiële geletterdheid (1u)

BASISOPTIE: KLASSIEKE TALEN - LATIJN 
Je kiest een basisoptie en volgt deze gedurende het hele schooljaar.

In de basisoptie Klassieke talen-Latijn ligt de focus op:

Je onderzoekt de Romeinse taal en cultuur en haar invloed op onze hedendaagse cultuur.
Je situeert, begrijpt en interpreteert Latijnse teksten.
Je verwerft een basiswoordenschat Latijn en Grieks.

KLASCOACHING

Met aandacht voor leren leren, ICT, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

KEUZELAB

Aanvullend op het basispakket, klascoaching en de talentenlabs kies je nog twee lestijden voor een keuzelab.

  • BOOST voor wie nood heeft aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van de leerstof uit het basispakket.

  • Projecten: je werkt mee aan vakoverschrijdende projecten, waarin vakoverschrijdende leerplandoelstellingen aan bod komen. De projecten zijn een uitdieping bij de verschillende basisopties. Ze worden begeleid door vakleerkrachten van verschillende vakken uit de basisopties. Er komen thema's aan bod als duurzaamheid, economie, burgerschap, talen, STEM, kunst, geschiedenis,...

bottom of page