top of page
wordcloud witte achtergrond.jpg

VISIE & MISSIE

DE LEERLING STAAT CENTRAAL

Leerlingen en hun ouders staan bij ons voorop. We proberen je zo goed mogelijk te begeleiden om je maximaal te doen groeien. Wie bij ons op school zit, mag rekenen op onze blijvende ondersteuning en inzet.

INNOVEREND ONDERWIJS OP MAAT

We bieden een “op maat gemaakte” aanpak, zowel voor leerlingen die nood hebben aan meer uitdaging als voor leerlingen met leerproblemen en ontwikkelingsmoeilijkheden. Uiteraard wijken we niet af van de voorgeschreven leerinhouden.

OPEN SCHOOL

Zitten jij of je ouders met een vraag? Spreek ons aan! We zijn een open school waar alles bespreekbaar is. Samen zoeken we naar oplossingen en nieuwe kansen.


ONZE MISSIE


Wij vormen een campus met de volledige cyclus secundair onderwijs en studierichtingen in ASO, BSO en TSO. Die waaier aan studierichtingen betekent ook een gevarieerde schoolbevolking. We brengen leerlingen samen die erg kunnen verschillen en die hierdoor ook veel van elkaar kunnen leren.


We streven een grote verbondenheid tussen leerlingen en schoolmedewerkers, tussen leerkrachten en directie en tussen leerlingen onderling na. Ook ouders willen we maximaal betrekken bij de schoolwerking. Dit partnerschap is voor ons essentieel: samen begeleiden we de jongere in zijn of haar ontwikkeling.


Als school vinden we het belangrijk om een positief beeld te hebben op de ontwikkeling van elke leerling.  We stimuleren en helpen leerlingen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Als bijsturing nodig is, doen we dit herstelgericht. Een duidelijke rolverdeling tussen leerlingbegeleiding, directie, leerkrachten, CLB en ouders is hierin essentieel.

GO! Geel maakt deel uit van Scholengroep Fluxus

GO! Geel maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

bottom of page