top of page
leerlingbegeleiding.jpg

LEERLINGBEGELEIDING

Een team van leerkrachten en leerlingbegeleiders staat klaar voor de begeleiding van onze leerlingen van het eerste jaar tot bij het afstuderen. Wij bieden ondersteuning en zorg op maat.


Onze aanpak

  • Elke leerkracht is een ‘groene leerkracht’

  • Creëren van een veilige leeromgeving

  • Aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling

  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van leervaardigheden

Contact

Bij onze leerlingbegeleiders kan je je informeren over de begeleiding op maat die onze school biedt.

Middenschool

Nele Willems > nele.willems@gogeel.be

Atheneum

Mart Onzia: BSO + TSO B&W en ET > mart.onzia@gogeel.be

Eva Nevelsteen: ASO + TSO STW, INFO, LOSPORT en BM > eva.nevelsteen@gogeel.be

ELKE LEERKRACHT IS EEN ‘GROENE LEERKRACHT’

De klastitularis van elke klas ondersteunt de leerlingen bij het functioneren in groep en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Hij/zij zorgt mee voor een aangename klassfeer en ontvangt de ouders tijdens de oudercontacten.

CONFLIXERS

Conflixers zijn leerlingen die op hun eigen school andere leerlingen ondersteunen waar nodig. Het zijn vaak kleine dingen die de sfeer of het welbevinden van leerlingen op school aantasten. GO! Geel heeft een enthousiast team Conflixers klaarstaan om er iets aan te doen!


LEERLINGBEGELEIDING

De leerlingbegeleiding is de dienst waar leerlingen met alle vragen of problemen terecht kunnen, bijvoorbeeld een gesprek of vraag i.v.m. studiebegeleiding, problemen met medeleerlingen of een afspraak met het CLB. Onze leerlingbegeleiders verzorgen studiebegeleiding voor leerlingen die ondanks hard studeren niet de verwachte resultaten behalen. We bekijken op individuele basis studiemethode en planning en proberen te helpen met tips en adviezen.


GO! CLB Fluxus

​CLB staat voor het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leraren, directies en ook de kinderen of jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Binnen onze scholengroep kan je terecht bij GO! CLB Fluxus: http://www.goclbfluxus.be/

Je kan ook chatten met het CLB op CLBch@t: https://www.clbchat.be/

ARKTOS

Alle Geelse secundaire scholen (leerlingbegeleiders, directies, …) kunnen met hun vragen terecht bij de vormingsmedewerker van Arktos. Na een grondige verkenning van de vraag, start Arktos een traject op maat op. Afhankelijk van de situatie, krijgt het traject een andere invulling.


BEGELEIDING BIJ LEERBELEMMERINGEN

Mocht een leerling een leerbelemmering hebben bijvoorbeeld dyslexie of ADHD, dan wordt zorg op maat geboden. Bij dyslexie of dyscalculie biedt de school sticordimaatregelen. Deze worden samen met de ouders en de leerlingen opgesteld op maat van de behoeften van elke leerling.

Bij leerbelemmeringen als ADHD of ASS wordt op basis van persoonlijke afspraken ondersteuning geboden. Leerlingen met een zogenoemd rugzakje krijgen persoonlijke begeleiding, intern en/of extern. Wij werken met vaste begeleiders van het Ondersteuningsteam.


FUN - VOOR LEERLINGEN DIE NOOD HEBBEN AAN EXTRA UITDAGING

Wij bieden in FUN-uren extra uitdaging voor leerlingen met leeroverschot.

Zo kunnen deze leerlingen lessen volgen uit een andere afdeling, een cursus van een universiteit volgen of extra uren opnemen in hun curriculum. Dit traject loopt van het eerste tot het zesde middelbaar.

screenshot welbevindenbeleid.png

VSK bezocht 4 scholen die uitblinken in

Welbevindenbeleid

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) vroeg aan scholen om hun welbevindenbeleid op te sturen. 30 Vlaamse scholen gingen daarop in. Een jury boog zich over hun aanpak, en wat bleek? Atheneum GO! Geel is echt al heel goed bezig!

 

Lore en Louis van VSK wilden dat natuurlijk eens met hun eigen ogen zien, en gingen op bezoek bij Richtpunt Campus Eeklo, Element Sint-Andries, KOBOS en Atheneum GO! Geel.

Ze waren vooral nieuwsgierig of die scholen de 9 aandachtspunten

die scholieren de voorbije jaren aanhaalden hebben opgenomen in hun welbevindenbeleid:

Zorg dat iedereen zich thuis voelt op school

Aandacht voor de leerling als persoon

Zichzelf kunnen zijn op school.

Minder stress

Een duidelijk anti-pestbeleid

Laagdrempelige hulp

Een zichtbaar beleid

Een eigen rol

 

Benieuwd naar het resultaat?

bottom of page