SPORT

Tweede graad dubbele finaliteit – domein Sport

Wat?

Naast het beoefenen van verschillende sportdisciplines leer je in deze studierichting begeleidende en ondersteunende taken opnemen in verschillende bewegings- en sportcontexten zoals jeugdwerking en sportclubs. Na deze opleiding kan je zo vlot doorstromen naar een professionele bachelor.

Iets voor jou?

Is bewegen en sporten jouw tweede natuur? In deze studierichting werk je aan een breed bewegingsprofiel (KLUSCE - Kracht, Lenigheid, Uithouding, Snelheid, Coördinatie en Evenwicht) én blink je uit in meerdere individuele, interactieve en ritmisch-expressieve sporten. 

Krijg je daarnaast ook energie van het organiseren van sportevenementen en van anderen te doen sporten? Dan krijg je hier ook de nodige vaardigheden voor mee. Als sportbegeleider ben je vaardig zowel op technisch als tactisch niveau. Je leert ook om wetenschappelijke inzichten en bijhorende toepassingen in je begeleiding en ondersteuning te integreren.

Wat in de derde graad?

Sport uit de tweede graad sluit aan op volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Sportbegeleiding

LESSENTABEL 34 lesuren

DOMEINGEBONDEN VAKKEN

Bewegingswetenschappen

Sport-en spelleider

Toegepaste psychologie

Waarnemingsfysiologie en anatomie   12,5


BASISVORMING

LO   2

LBV   2

Nederlands   4

Frans   2

Engels   2

Burgerschap   1

Historisch bewustzijn   1

Wiskunde   3

Natuurwetenschappen*   2

Ruimtelijk bewustzijn   1

Module digitale competenties**   1

Klastitularis***   0,5

* bestaat uit 1u fysica en 1u chemie/biologie

** Sleutelcompetenties cultureel bewustzijn en financiële geletterdheid komen aan bod in 4e jaar

*** 1u per twee weken

OPM: sleutelcompetenties STEAM worden in projectvorm tijdens de GWP-week gerealiseerd