top of page

VERZORGING

3e graad

De studierichting Verzorging-Voeding vormt de onderbouw van de derde graad Verzorging.
Naast de noodzakelijke algemene vorming ligt de nadruk in de tweede graad vooral op huishoudelijke
scholing. Elementaire kennis van voeding, woning, kleding, ziekenzorg en sociale relaties wordt in deze
studierichting aangevuld met praktische vaardigheden die gericht zijn op het evenwichtig functioneren van
de mens in het dagelijks leven en het oplossen van problemen in concrete situaties.
In de derde graad ligt de klemtoon op praktijk en stage bij kinderen, bejaarden, chronische zieken en
gehandicapten, waardoor de leerlingen grondig kennis maken met alle aspecten van huishoudkunde en
verzorging in de breedste zin.
Deze studierichting biedt je werkzekerheid en een ruime keuze op de arbeidsmarkt. Een afgestudeerde
van de richting Verzorging kan zonder meer een job vinden in rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen,
diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tehuizen voor gehandicapten en ook in grootkeukens. Het is ook
mogelijk om een zevende specialisatiejaar te volgen, waar je de keuze hebt tussen kinder- of bejaardenzorg.
Na het zesde jaar kan je ook verder studeren en het brevet van ziekenhuisverpleegster behalen.


Profiel

 • Geboeid voor de sociale interacties, handelingen en ontwikkelingen van de mens 

 • Creatief

 • Goed empathisch inlevingsvermogen

 • Sociaalvoelend


Verzorging (34u)


 • LBV 2u

 • Engels 2u

 • PAV 4u

 • LO 2u

 • Huishoudkunde 1u

 • Praktijk huishoudkunde 2u

 • Verzorging 5u

 • Praktijk verzorging 2u

 • Opvoedkunde 4u

 • Stage huishoudkunde 4u

 • Stage verzorging 4u

bottom of page