top of page

STUDIEAANBOD TWEEDE MIDDELBAAR 24-25

2e jaar

2A

(32u = 26u Basispakket + 5u Basisoptie + 1u Klascoaching)

 

BASISPAKKET

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - Nederlands (4u), Geschiedenis (2u), Burgerschap (1u)

CLUSTER STEM - Wiskunde (5u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (1u), Aardrijkskunde (1u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (3u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Financiële geletterdheid (1u)

BASISOPTIE

Je kind maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt deze het hele jaar gedurende 5 lesuren per week.

 • KLASSIEKE TALEN - LATIJN 
  Je onderzoekt de Romeinse taal en cultuur en haar invloed op onze hedendaagse cultuur.
  Je situeert, begrijpt en interpreteert Latijnse teksten.
  Je verwerft een basiswoordenschat Latijn en Grieks.

 • STEM WETENSCHAPPEN
  Je leert vragen stellen en problemen definiëren.
  Je plant en voert je onderzoek uit, en leert data voorspellen, analyseren en interpreteren.
  Je leert een verklaring opbouwen en oplossingen ontwerpen.
  Je ontwikkelt zelf modellen om technische ontwerpen te beschrijven, met behulp van ICT-toepassingen.
  Je oefent wiskundig redeneren, argumenteren en informatie correct inschatten.

 • STEM TECHNIEKEN Mechanica - Elektriciteit
  Je leert vragen stellen en problemen definiëren.
  Je plant en voert je onderzoek uit, en leert data voorspellen, analyseren en interpreteren.
  Je leert een verklaring opbouwen en oplossingen ontwerpen.
  Je oefent wiskundig redeneren, argumenteren en informatie correct inschatten.

 • ECONOMIE EN ORGANISATIE
  Je onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit van bij de consument tot op het overheidsniveau.
  Je leert de basisbegrippen uit de economie, logistiek en marketing.
  Je werkt regelmatig met ICT-toepassingen, je leert de administratie voeren van een economisch project en oefent je communicatieve vaardigheden.

 • MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
  Je oefent je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Je onderzoekt hoe taal invloed heeft op (sub)culturen.
  Je leert vormen van fictie onderscheiden.
  Je ontwikkelt wetenschappelijke, wiskundige en informatievaardigheden.

 • MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
  Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties en maakt kennis met disciplines als psychologie, sociologie, pedagogie, biologie en hun kijk op mens en samenleving.
  Je krijgt inzicht in het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl.
  Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden.

 • SPORT EN GEZONDHEID
  Je leert in deze basisoptie alles over sport. Je beweegt graag en wil kennismaken met een uiteenlopende waaier aan sporten. Je leert hoe beweging en sport deel uitmaken van een gezonde en veilige levensstijl.
  Je onderzoekt hoe natuurwetenschappen, beweging en sport onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

KLASCOACHING

Met aandacht voor leren leren, ICT, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

BOOST

 • Voor wie nood heeft aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van de leerstof uit het basispakket van Frans of Wiskunde.

 • Deze lessen zijn optioneel en vallen buiten de lesuren.

2 FLEXTRA (BVJ)

(32u = 20u Basispakket + 2u BOOST & Klascoaching + 10u Basisoptie)

 

BASISPAKKET

CLUSTER PAV - PAV (12u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (2u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u)

BOOST & KLASCOACHING

 • Gekoppeld aan PAV

 • Extra remediëring op maat

 • In functie van de nood van de leerling

 • Voorbereiding moeilijke leerstof uit het basispakket

 • Focus op leren leren, ICT, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

 

BASISOPTIE

Je kind maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt dit vak het hele jaar voor tien lestijden.

 • STEM TECHNIEKEN Mechanica - Elektriciteit
  Je leert vragen stellen en problemen definiëren. Je plant en voert je onderzoek uit, en leert data voorspellen, analyseren en interpreteren.
  Je leert een verklaring opbouwen en oplossingen ontwerpen.
  Je oefent wiskundig redeneren, argumenteren en informatie correct inschatten.

  Je oefent DATA-beheer en informatica gerelateerd aan de basisoptie

 • ECONOMIE EN ORGANISATIE
  Je onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit van bij de consument tot op het overheidsniveau. 
  Je leert de basisbegrippen uit de economie, logistiek en marketing. 
  Je werkt regelmatig met ICT-toepassingen, je leert de administratie voeren van een economisch project  en oefent je communicatieve vaardigheden.

 • MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
  Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties en maakt kennis met disciplines als psychologie, sociologie, pedagogie, biologie en hun kijk op mens en samenleving. 
  Je krijgt inzicht in het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl. 
  Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden.

  Je krijgt kunst en informatica gerelateerd aan de basisoptie.

bottom of page