top of page

STUDIEAANBOD EERSTE MIDDELBAAR 24-25

1e jaar

1A LATIJN

(32u = 27u Basispakket + 1u Klascoaching + 4u Latijn & LatijnLABO)

 

BASISPAKKET

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - Nederlands (4u), Geschiedenis (1u), Burgerschap (1u)

CLUSTER STEM - Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (2u), Aardrijkskunde (2u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (3u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Cultureel bewustzijn en culturele expressie (2u)

KLASCOACHING

Met aandacht voor leren leren, ict, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

LATIJN & LATIJNLABO

Klassieke talen - Latijn (2u)
LatijnLABO = Latijnse cultuur & STEM (2u) (vb. We onderzoeken hoe een aquaduct werkt, bouwen een colosseum na, bakken samen Romeinse pannenkoeken,...)

1A

(32u = 27u Basispakket + 1u Klascoaching + 2u Talentenlab + 2u Keuzelab/BOOST)

BASISPAKKET

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - Nederlands (4u), Geschiedenis (1u), Burgerschap (1u)

CLUSTER STEM - Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (2u), Aardrijkskunde (2u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (3u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Cultureel bewustzijn en culturele expressie (2u)

KLASCOACHING

Met aandacht voor leren leren, ICT, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

TALENTENLABS

Je proeft van alle talentenlabs (wisselend om de 5 weken).
Zo kan je in het tweede jaar een weloverwogen keuze maken uit de basisopties.

De talentenlabs zijn:

  • Maatschappij en welzijn

  • Economie en organisatie

  • STEM Technieken

  • STEM Wetenschappen

  • Moderne Talen en wetenschappen

  • Sport en gezondheid

Lees meer over de invulling van de talentenlabs in de brochure die je via de knop hieronder kan downloaden.

 

KEUZELAB/BOOST

Aanvullend op het basispakket, klascoaching en de talentenlabs kies je nog twee lestijden voor één van de keuzelabs.

BOOST voor wie nood heeft aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van de leerstof uit het basispakket.

Extra Sport & gezondheid, STEM atelier of Taal & cultuur voor wie zijn pakket wil uitbreiden.

1 FLEXTRA (1B)

(32u = 27u Basispakket + 3u Talentenlabs + 2u BOOST & Klascoaching)

 

BASISPAKKET

CLUSTER PAV - PAV (13u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (2u), Engels (2u)

CLUSTER TECHNIEK - Techniek (4u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Artistieke opvoeding (2u)

 

TALENTENLABS

Je proeft 10 weken van elk talentenlab gedurende 3 lestijden: 

  • Economie en organisatie

  • STEM Technieken

  • Maatschappij en welzijn

Lees meer over de invulling van de talentenlabs in de brochure die je via de knop hieronder kan downloaden.

 

BOOST & KLASCOACHING

Is er nood aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van de leerstof uit het basispakket? Dan is het tijd voor BOOST. Tijdens BOOST is er ook ruimte voor voorbereiding van moeilijke leerstof die in het basispakket aan bod komt.
Tijdens de klascoaching is er aandacht voor leren leren, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

bottom of page