top of page

WELLNESS EN SCHOONHEID

Derde graad dubbele finaliteit – domein Maatschappij en Welzijn

Wat?

In de studierichting Wellness en Schoonheid staan leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepast psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie centraal en leer je deze inhouden functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij schoonheids- en lichaamsverzorging. Je voert daarbij verschillende taken uit (vanuit een theoretische achtergrond) zoals het onderbouwd advies geven aan klanten of collega’s voor, tijdens of na het uitvoeren van schoonheids- en lichaamsverzorgingstechnieken op het gelaat, de handen, de gezonde voeten en andere lichaamsdelen.

 

Iets voor jou?

Wil je inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën? Ben je gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens? Wil je inzicht verwerken in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode? Ben je geïnteresseerd in fysiologische processen bij de mens? Ben je gefascineerd door specifieke trends in schoonheids- en lichaamsverzorging? Wil je onderbouwd advies geven aan klanten of collega’s bij het uitvoeren van schoonheids- en lichaamsverzorgingstechnieken met specifieke apparatuur en producten? Ben je bereid communicatieve vaardigheden en het hanteren van vakterminologie in het Engels en Frans functioneel aan te scherpen? Dan ben jij vast en zeker een leerling die thuishoort in de studierichting Wellness en Schoonheid.

 

Wat na het secundair?

De studierichting Wellness en Schoonheid is een studierichting gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar de mens centraal staat. Je behaalt na de derde graad ook één of meerdere beroepskwalificaties. Op basis van deze beroepskwalificaties is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

Klik op onderstaande knop om de lessentabel te bekijken.

bottom of page