top of page

LATIJN-WISKUNDE

Derde graad doorstroom - domeinoverschrijdend

 Wat? 

In de studierichting Latijn krijg je een brede algemene vorming en een pakket gevorderde wiskunde. Je krijgt theoretische en abstracte leerinhouden te verwerken binnen wiskunde, wetenschappen en informaticawetenschappen. Je gaat aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Je krijgt een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Je leert nadenken en beargumenteerd in gesprek gaan over de thema's die in de teksten aan bod komen. 

 

Iets voor jou? 

Ben je geboeid door wiskunde en exacte wetenschappen? Kan je kritisch omgaan met informatie en data? Ben je geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven? Wil je de teksten van Vergilius en Seneca ontdekken? Hou je ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan, en zie je het als een uitdaging om te puzzelen tot je de betekenis kan ontcijferen? Dan ben jij vast en zeker een leerling Latijn-Wiskunde! 

 

Wat na het secundair? 

De studierichting Latijn-Wiskunde is gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds architectuur, allerhande wetenschappelijke opleidingen (zoals burgerlijk ingenieur en industriële wetenschappen), geneeskunde en tandheelkunde en anderzijds taal, cultuur, mens en samenleving (zoals psychologie en pedagogische wetenschappen) centraal staan. 

Klik op onderstaande knop om de lessentabel te bekijken.

bottom of page