EERSTE GRAAD

Haar belangrijkste taken:


  • de oriëntering van leerlingen in functie van hun talenten met als doel de leerlingen goed georiënteerd de tweede graad te laten beginnen. Dit verhoogt het welbevinden, er wordt een maximale leerwinst bekomen en de leerlingen maken meer kans op het succesvol voltooien van hun studies. 

  • een tussenschakel vormen tussen lagere school en de tweede en derde graad. De Middenschool is een scharnier qua leeftijd en ontwikkeling, maar ook qua didactische aanpak.

  • de leerlingen bijstaan in het maken van een bewuste keuze voor hun verdere studies. Leerlingen moeten hun eigen persoonlijkheid leren kennen door o.a. uitstel van hun studiekeuze, een gemeenschappelijke basisvorming, een eigen pedagogisch project met oog voor een hoog individueel welbevinden. 

  • een boeiende en emotioneel veilige leeromgeving bieden. 

In schooljaar 2019-2020 startte de uitrol van het hervormde secundair onderwijs in het eerste jaar. Het tweede jaar blijft dit schooljaar nog ongewijzigd. In schooljaar 2020-2021 wordt ook het tweede jaar aangepast. Via de knoppen hieronder kan je het aanbod voor beide raadplegen.

meisjes speelplaats def.jpg
 

LATIJN @GO! GEEL

Benieuwd naar wat Latijn studeren precies inhoudt op onze school?

SKIREIS 1-2-3E JAAR

Elk schooljaar trekken we opnieuw naar de bergen voor een onvergetelijke skireis met Josk!

 
  • Facebook
  • Instagram

©2020 by GO! Geel