top of page

SPORTBEGELEIDING

Derde graad dubbele finaliteit – domein Sport

Wat?

In de studierichting Sportbegeleiding leer je  leerinhouden uit verschillende bewegings- en sportactiviteiten en ondersteunende toegepaste wetenschappen. Daarnaast leer je verschillende didactische en methodische principes hanteren die je nodig hebt om leiding te kunnen nemen over een groep. Je voert  daarom verschillende bewegings- en sportactiviteiten uit vanuit een breed bewegings- en sportaanbod.

 

Iets voor jou?

Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken rond beweging en sport in relatie tot de mens en de mens in de samenleving? Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling en optimalisatie van het eigen bewegingsprofiel (KLUSCE)? Ben je bereid om de eigen technische en tactische bewegingsspecifieke competenties vanuit een breed aanbod aan bewegings- en sportactiviteiten te optimaliseren en dit binnen het individuele, interactieve en ritmisch-expressieve domein?  Ben je bereid om relaties te leggen tussen bewegings- en sportactiviteiten en gezondheid enerzijds en ondersteunende wetenschappen anderzijds? Wil je inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van actieve vrije tijdsbeleving? Ben je bereid om je te verdiepen in sociale, communicatieve, didactische en methodische vaardigheden in functie van het begeleiden van kinderen, volwassenen en specifieke doelgroepen in hun bewegingen sportbeleving? Dan ben jij vast een zeker een leerling voor de richting Sportbegeleiding!

 

Wat in de derde graad?

De studierichting Sportbegeleiding is gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar beweging, sport en gezondheid centraal staan. Je behaalt na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

Klik op onderstaande knop om de lessentabel te bekijken.

bottom of page