top of page

OPVOEDING EN BEGELEIDING

Derde graad dubbele finaliteit – domein Maatschappij en Welzijn

Wat?

In de studierichting opvoeding en begeleiding ligt de focus op de integratie van leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie in competenties die belangrijk zijn bij het begeleiden van kinderen. Je voert daarbij verschillende taken uit zoals het begeleiden en opvoeden van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd, het verzorgen en het stimuleren in hun algemene ontwikkeling en het ondersteunen van de jongvolwassenen als eerste opvoeders.

 

Iets voor jou?

Wil je inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën?  Ben je gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens? Wil je inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode? Wil je inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen? Ben je geïnteresseerd in pedagogische modellen en (ortho)pedagogische kaders? Ben je gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van kinderen? Ben je gericht op het stimuleren van elk kind in zijn ontwikkeling, daarbij uitgaand van hun talenten en ondernemingszin? Ben je gericht op preventie van infectie, besmetting en ziekte? Wil je inzicht verwerven in het organiseren van activiteiten en een gevarieerde vrije tijd voor kinderen? En ben je  bereid je te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen? Dan ben jij vast en zeker een leerling voor de richting Opvoeding en begeleiding.

 

Wat in de derde graad?

De studierichting Opvoeding en begeleiding is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Je behaalt na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

Klik op onderstaande knop om de lessentabel te bekijken.

bottom of page