top of page

LATIJN-WETENSCHAPPEN

Derde graad doorstroom - domeinoverschrijdend

 Wat? 

In de studierichting Latijn krijg je een brede algemene vorming en een pakket gevorderde exacte wetenschappen. Je benadert de wetenschappelijke leerstof op een brede, onderzoekende en verdiepende manier. Je krijgt bovendien een extra pakket wiskunde dat zowel verbreding als verdieping in verschillende wiskundedomeinen bevat om inhouden in de wetenschappen met voldoende diepgang te kunnen verwerken. De wiskunde staat hier dus in functie van de wetenschappen.
 

Je gaat aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Je krijgt een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Je leert nadenken en beargumenteerd in gesprek gaan over de thema's die in de teksten aan bod komen. 

 

Iets voor jou? 

Ben je nieuwsgierig naar vraagstukkenover levende en niet-levende materie en energie? Ben je geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen en maatschappelijke aspecten? Neem je graag een onderzoekende houding aan? Ben je daarnaast geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven? Wil je de teksten van Vergilius en Seneca ontdekken? Hou je ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan, en zie je het als een uitdaging om te puzzelen tot je de betekenis kan ontcijferen? Dan ben jij vast en zeker een leerling Latijn-Wetenschappen! 

 

Wat na het secundair? 

De studierichting Latijn-Wetenschappen is gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds architectuur, allerhande wetenschappelijke opleidingen (zoals biomedische wetenschappen en industriële wetenschappen) en anderzijds taal, cultuur, mens en samenleving (zoals psychologie, pedagogische wetenschappen, rechten en politieke en sociale wetenschappen) centraal staan. 

Klik op onderstaande knop om de lessentabel te bekijken.

bottom of page