STUDIEAANBOD VIERDE JAAR 22-23

Schooljaar 2021-2022 startte met een hervormde eerste jaar van de tweede graad van het secundair onderwijs. 

De benaming ASO, TSO en BSO geldt niet meer. De richtingen worden onderverdeeld in 'finaliteiten':

Finaliteit doorstroom > zowel domeinoverschrijdende als domeingebonden richtingen, met als doel studies in het hoger onderwijs (professionele en academische bachelors)

Dubbele finaliteit > domeingebonden richtingen, met als doel studies in het hoger onderwijs (professionele bachelors of graduaat  - HBO5) of de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktfinaliteit > domeingebonden richtingen, met als doel de arbeidsmarkt of een graduaat - HBO5 opleiding.

Hieronder vind je de studierichtingen terug die GO! Geel in schooljaar 2022-2023 aanbiedt in het 4e jaar, gegroepeerd per interessegebieden.

STEM

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

TAAL EN CULTUUR

ECONOMIE EN ORGANISATIE

SPORT