top of page

KINDERZORG - THUIS- & BEJAARDENZORG

7e jaar

Geslaagden in het zesde jaar verzorging kunnen naar een zevende jaar kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.

KINDERZORG

In het specialisatiejaar kinderzorg (te volgen na het zesde jaar Basiszorg en ondersteuning) ben je vele uren met baby’s en
peuters bezig, zodat het vak opvoedkunde een belangrijke rol speelt. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby tot peuter.
Je moet in staat zijn het zieke kind te verzorgen en de gepaste maatregelen te nemen. Daarvoor is een uitgebreide kennis van gezondheids- en ziekteleer, hygiëne en veiligheid noodzakelijk.
Uiteraard nemen stages in peutertuinen en kinderkribbes een belangrijke plaats in tijdens dit specialisatiejaar.

 

THUIS- & BEJAARDENZORG

In het specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (eveneens te volgen na het zesde jaar Basiszorg en ondersteuning) is er naast een groot aandeel praktijkvakken ook de nodige aandacht voor theoretische kennis. Zo komt bijvoorbeeld de theorie in verband met ouderdomsverschijnselen en -ziektes uitgebreid aan bod. Uiteraard pas je de kennis verworven op school toe tijdens de vele stages in bejaardentehuizen, rust- en
verzorgingstehuizen. Je krijgt hier ook een opleiding rond speciale communicatietechnieken die gebruikt worden in rust- en verzorgingstehuizen.

Klik op onderstaande knop voor meer info en lessentabel.

 

bottom of page