top of page

KINDERZORG - THUIS- & BEJAARDENZORG

7e jaar

Geslaagden in het zesde jaar verzorging kunnen naar een zevende jaar kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.

KINDERZORG

In het specialisatiejaar kinderzorg (te volgen na het zesde jaar Verzorging) ben je vele uren met baby’s en
peuters bezig, zodat het vak opvoedkunde een belangrijke rol speelt. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby tot peuter.
Je moet in staat zijn het zieke kind te verzorgen en de gepaste maatregelen te nemen. Daarvoor is een uitgebreide kennis van gezondheids- en ziekteleer, hygiëne en veiligheid noodzakelijk.
Uiteraard nemen stages in peutertuinen en kinderkribbes een belangrijke plaats in tijdens dit specialisatiejaar.


THUIS- & BEJAARDENZORG

In het specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (eveneens te volgen na het zesde jaar Verzorging) is er naast een groot aandeel praktijkvakken ook de nodige aandacht voor theoretische kennis. Zo komt bijvoorbeeld de theorie in verband met ouderdomsverschijnselen en -ziektes uitgebreid aan bod. Uiteraard pas je de kennis verworven op school toe tijdens de vele stages in bejaardentehuizen, rust- en
verzorgingstehuizen. Je krijgt hier ook een opleiding rond speciale communicatietechnieken die gebruikt worden in rust- en verzorgingstehuizen.


Profiel

 • Geboeid voor de sociale interacties, handelingen en ontwikkelingen van de mens 

 • Creatief

 • Goed empathisch inlevingsvermogen

 • Sociaalvoelend


Kinderzorg (32u)


 • LBV 2u

 • Engels 2u

 • PAV 6u

 • LO 2u

 • AV Expressie 2u

 • PV Praktijk opvoedkunde 2u

 • Praktijk verzorging 1u

 • PV/TV Stage opvoedkunde 6u

 • PV/TV Stage Verzorging 4u

 • TV Opvoedkunde 4u

 • TV Verzorging 1u

 • Uitbreiding kinderzorg 2u

Thuis- & Bejaardenzorg (32u)


 • LBV 2u

 • Engels 2u

 • PAV 6u

 • LO 2u

 • PV Praktijk opvoedkunde 1u

 • Praktijk verzorging 1u

 • PV/TV Stage Verzorging 8u

 • TV Opvoedkunde 2u

 • TV Verzorging 2u

 • PV Praktijk huishoudkunde 1u

 • PV/TV Stage huishoudkunde 4u

 • TV Huishoudkunde 1u

 • Uitbreiding bejaardenzorg 2u

bottom of page