ELEKTROTECHNIEKEN

Tweede graad dubbele finaliteit – domein STEM

Wat?

Elektrotechnieken is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit. Je krijgt een brede algemene vorming en maakt uitgebreid kennis met industriële technologie. De studierichting steunt op een wetenschappelijke basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica) en de praktische uitvoering die je voorbereidt op een job in de sector. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan STEM-vaardigheden.


Iets voor jou?

Heb je interesse in technologie en in het bijzonder in residentiële, tertiaire en industriële elektrische toepassingen? In deze studierichting werk je niet alleen met je hoofd, maar ga je ook aan de slag met technische realisaties. Je maakt kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken. Je ontwerpt en realiseert constructies en installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Wat in de derde graad?

Elektrotechnieken uit de tweede graad sluit aan op volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Elektrotechnieken

  • Elektronicatechnieken

  • Industriële ICT

  • Podiumtechnieken

LESSENTABEL 34 lesuren


DOMEINGEBONDEN VAKKEN

Elektriciteit

Mechanica   12,5


BASISVORMING

LO   2

LBV   2

Nederlands   4

Frans   2

Engels   2

Burgerschap   1

Historisch bewustzijn   1

Wiskunde   3

Natuurwetenschappen*   2

Ruimtelijk bewustzijn   1

Module digitale competenties**   1

Klastitularis***   0,5

* bestaat uit 1u fysica en 1u chemie/biologie

** Sleutelcompetenties cultureel bewustzijn en financiële geletterdheid komen aan bod in 4e jaar

*** 1u per twee weken

OPM: sleutelcompetenties STEAM worden in projectvorm tijdens de GWP-week gerealiseerd​