SPORTWETENSCHAPPEN

Tweede graad doorstroom – domeinoverschrijdend

Wat?

In deze studierichting beoefen je verschillende bewegings- en sportactiviteiten en krijg je zo een dieper inzicht in toegepaste wetenschappen. Het wetenschappelijke aspect is minstens even belangrijk als het sportieve. De combinatie van deze twee vakdomeinen biedt later een waaier aan keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Iets voor jou?

Is bewegen en sporten jouw tweede natuur? Ben je ook heel erg geïnteresseerd in de wetenschappelijke achtergrond van bewegings- en sportactiviteiten? In deze studierichting werk je aan een breed bewegingsprofiel (KLUSCE - Kracht, Lenigheid, Uithouding, Snelheid, Coördinatie en Evenwicht) én bereik je een gevorderd niveau voor meerdere bewegingsactiviteiten. Je verbreedt en verdiept je kennis van technische en tactische competenties binnen verschillende sporten. 

Wat in de derde graad?

Sportwetenschappen uit de tweede graad sluit aan op volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Sportwetenschappen


LESSENTABEL   33 lesuren


DOMEINGEBONDEN VAKKEN

Bewegingswetenschappen/LO   5

Biologie   2

Chemie   2

Fysica   2

BASISVORMING

Levensbeschouwing   2

Nederlands   4

Frans   3

Engels   3

Wiskunde   4

Burgerschap   1

Historisch bewustzijn   1,5

Ruimtelijk bewustzijn   1

Digitale competenties*   1

STEAM*   1

Klastitularis**   0,5

* module van 2u per twee weken

** 1u per twee weken