HUMANE WETENSCHAPPEN

Tweede graad doorstroom – domeinoverschrijdend

Wat?

Binnen Humane wetenschappen ligt de focus op mens en samenleving. In deze studierichting leer je over het menselijk handelen, en plaats je de ervaringswereld van de mens in een breder perspectief met behulp van psychologie, pedagogie, sociologie, cultuurwetenschappen en filosofie. Ze geeft je een goeie basis als je wil gaan verder studeren in politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen of geschiedenis, of een opleiding wil volgen die gericht is op het onderwijs of de gezondheidszorg. 


Iets voor jou?

Ben je geboeid door de sociale interacties en het gedrag van mensen?  Denk je wel eens na over essentiële levensvragen? Volg je de actualiteit op de voet en ben je nieuwsgierig naar kunst en cultuur? Dan zijn Humane Wetenschappen echt iets voor jou!

Wat in de derde graad?

Humane Wetenschappen uit de tweede graad sluit aan op volgende studierichtingen in de derde graad:

  • Humane wetenschappen

  • Welzijnswetenschappen


LESSENTABEL   32 lesuren

DOMEINGEBONDEN VAKKEN

Gedrags- en sociale wetenschappen   3

Filosofie   1

Kunstbeschouwing   1

BASISVORMING

LO   2

Levensbeschouwing   2

Nederlands   4

Frans   3

Engels   3

Burgerschap   1

Historisch bewustzijn   1,5

Ruimtelijk bewustzijn   1

Wiskunde   4

Biologie   1

Fysica   1

Chemie   1

Digitale competenties*   1

STEAM*   1

Klastitularis**   0,5

* module van 2u per twee weken

** 1u per twee weken