top of page

MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN

3e graad

Profiel talen

 • brede algemene interesse hebben en geboeid zijn door taal, literatuur en cultuur

 • kunnen genieten van het lezen en schrijven van mooie teksten

 • sterk zijn in communicatie

 • graag initiatief nemen en expressief met taal omgaan

 • zin hebben om een taalkundig vraagstuk op te lossen


Moderne Talen - Wetenschappen (33u)


 • LBV 2u

 • Nederlands 4u

 • Frans 4u

 • Engels 3u

 • Duits 2u

 • Wiskunde 4u

 • Fysica 2u

 • Chemie 2u

 • Biologie 2u

 • Geschiedenis 2u

 • Aardrijkskunde 2u

 • LO 2u

 • Module 2u

bottom of page