ELEKTRISCHE INSTALLATIES

2e graad

Vanaf studiejaar 2017-2018 organiseert GO! Geel naast een TSO richting Elektrotechnieken ook een BSO richting Elektrische Installaties. Vanaf schooljaar 2019-2020 verloopt het eerste jaar van de derde graad in een duaal traject. Voor meer informatie hierover kan je je wenden tot de directie van het Atheneum.

Deze studierichting is geknipt voor jou als je erg geïnteresseerd bent in elektriciteit en als je later als elektricien wil gaan werken. De opleiding is vooral gericht op de praktijk. 

In de tweede graad maak je kennis met de praktische toepassingen van elektriciteit, zoals huisinstallaties, de bouw en de werking van elektrische toestellen en sturingen. Al wat tot de vakkennis behoort, leer je hier inoefenen: installeren van lichtbronnen en schakelborden, leggen van elektrische leidingen, opsporen en herstellen van defecten, e.a. 

In de derde graad leer je hoe je een huisinstallatie moet ontwerpen, realiseren én onderhouden. Het aansluiten, herstellen en onderhouden van elektrische toestellen en motoren zal evenmin een probleem voor je vormen als volleerd elektricien. Als je in deze richting afstudeert ben je klaar voor de arbeidsmarkt!

Elektrische installaties (34u)


  • LBV 2u

  • Engels 2u

  • PAV 6u

  • LO 2u

  • Elektrische installaties 22u