BUSINESS MANAGEMENT

2e graad

De studierichting Business Management (Handel) beoogt een dubbel doel: enerzijds is deze studierichting een voorbereiding op het hoger onderwijs, in hoofdzaak het economisch hoger onderwijs van het korte type (professionele bachelor). Anderzijds bereidt deze studierichting de leerlingen voor op een professionele loopbaan in de commerciële en logistieke sector.

De opleiding Business Management is gericht op een praktisch inzicht in de werking van een organisatie. Verder wordt de opleiding aangevuld met een basiskennis informatica, een degelijke beheersing van dactylografie en tekstverwerking en een goede basiskennis van Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Na het zesde middelbaar Business Management krijgt de leerling ook het attest Bedrijfsbeheer.

De opleiding Business Management wordt gegeven in het Economisch Leercentrum via competentieonderwijs.


Profiel

 • Communicatief zijn in het Nederlands, Frans, Engels en Duits

 • Leergierigheid is een typische eigenschap van jou 

 • Graag in een team werken

 • Beschikken over een sterk organisatievermogen

 • Interesse hebben in economische actualiteit

 •  Geboeid zijn door het reilen en zeilen van een onderneming

 • Bedrijfseconomisch inzicht

 • Zelfstandig kunnen werken

 • Creatief persoon

 • Ondernemerszin

3e jaar Business Management (34u)


 • LBV 2u

 • Nederlands 4u

 • Frans 2u

 • Engels 3u

 • Wiskunde 3u

 • Natuurwetenschappen 1u

 • Geschiedenis 1u

 • Aardrijkskunde 1u

 • LO 2u

 • Kantoortechnieken 1u

 • Dactylo - toegepaste informatica 4u

 • Toegepaste economie 7u

 • Verkoop 1u

 • Commerciële vaardigheden 1u

 • Comp. Act 1u

4e jaar Business Management (34u)


 • LBV 2u

 • Nederlands 4u

 • Frans 2u

 • Engels 3u

 • Wiskunde 3u

 • Natuurwetenschappen 1u

 • Geschiedenis 1u

 • Aardrijkskunde 1u

 • LO 2u

 • Kantoortechnieken 1u

 • Dactylo 2u

 • Toegepaste economie 7u

 • Verkoop 2u

 • Toegepaste informatica 1u

 • Commerciële vaardigheden 1u

 • Comp. Act 1u