STUDIEAANBOD MIDDENSCHOOL 20-21

1e jaar

In schooljaar 2019-2020 startte de uitrol van het hervormde secundair onderwijs in het eerste jaar. In schooljaar 2020-2021 wordt ook het tweede jaar aangepast. Daarnaast zijn er ook een aantal kleine wijzigingen binnen het aanbod voor het eerste jaar. 

1A LATIJN

(= 27u Basispakket + 1u klascoaching + 4u Latijn en LatijnLABO)


BASISPAKKET

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - Nederlands (4u), Geschiedenis (1u), Burgerschap (1u)

CLUSTER STEM - Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (2u), Aardrijkskunde (2u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (3u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Cultureel bewustzijn en culturele expressie (2u)

KLASCOACHING

Met aandacht voor leren leren, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

LATIJN + LATIJNLABO

Klassieke talen - Latijn (2u)
LatijnLABO = Latijnse cultuur & STEM (2u)

1A

(= 27u Basispakket + 1u klascoaching + 2u talentenlabs + 2u BOOST of VERDIEPING)

BASISPAKKET

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - Nederlands (4u), Geschiedenis (1u), Burgerschap (1u)

CLUSTER STEM - Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (2u), Aardrijkskunde (2u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (3u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Cultureel bewustzijn en culturele expressie (2u)

KLASCOACHING

Met aandacht voor leren leren, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.

TALENTENLABS

Je proeft van alle talentenlabs (wisselend om de 5 weken).
Zo kan je in het tweede jaar een weloverwogen keuze maken uit de basisopties.

De talentenlabs zijn:

  • Maatschappij en welzijn

  • Economie en organisatie

  • STEM Technieken

  • STEM Wetenschappen

  • Moderne Talen en wetenschappen

  • Sport en gezondheid


BOOST of VERDIEPING

Aanvullend op het basispakket, klascoaching en de talentenlabs kies je nog twee lestijden voor Verdieping of BOOST.

BOOST voor wie nood heeft aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van de leerstof uit het basispakket.
VERDIEPING voor wie zijn pakket wil uitbreiden met extra Sport & gezondheid, STEM atelier of Taal & cultuur.

1 FLEXTRA (1B)

(= 27u Basispakket + 3u talentenlabs + 2u BOOST & klascoaching)


BASISPAKKET

CLUSTER PAV - PAV (13u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (2u), Engels (2u)

CLUSTER TECHNIEK - Techniek (4u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Artistieke opvoeding (2u)


TALENTENLABS

Je proeft 10 weken van elk talentenlab gedurende 3 lestijden: 

  • Economie en organisatie

  • STEM Technieken

  • Maatschappij en welzijn


BOOST

Is er nood aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van de leerstof uit het basispakket? Dan is het tijd voor BOOST. Tijdens BOOST is er ook ruimte voor voorbereiding van moeilijke leerstof die in het basispakket aan bod komt.
Tijdens de klascoaching is er aandacht voor leren leren, sociale vaardigheden, groepsbinding, welzijn en klasgesprekken.