STUDIEAANBOD MIDDENSCHOOL 20-21

2e jaar

In schooljaar 2019-2020 startte de uitrol van het hervormde secundair onderwijs in het eerste jaar. In schooljaar 2020-2021 wordt ook het tweede jaar aangepast. Daarnaast zijn er ook een aantal kleine wijzigingen binnen het aanbod voor het eerste jaar. 

2A

(= 25u Basispakket + 5u Basisoptie + 2u BOOST of VERDIEPING)


BASISPAKKET

CLUSTER TAAL & SAMENLEVING - Nederlands (4u), Geschiedenis (2u), Burgerschap (1u)

CLUSTER STEM - Wiskunde (4u), Techniek (2u), Natuurwetenschappen (1u), Aardrijkskunde (1u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (3u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u), Financiële geletterdheid (2u)

BASISOPTIE

Je kind maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt deze het hele jaar gedurende 5 lesuren per week.

 • KLASSIEKE TALEN - LATIJN 
  Je onderzoekt de Romeinse taal en cultuur en haar invloed op onze hedendaagse cultuur.
  Je situeert, begrijpt en interpreteert Latijnse teksten.
  Je verwerft een basiswoordenschat Latijn en Grieks.

 • STEM WETENSCHAPPEN
  Je leert vragen stellen en problemen definiëren.
  Je plant en voert je onderzoek uit, en leert data voorspellen, analyseren en interpreteren.
  Je leert een verklaring opbouwen en oplossingen ontwerpen.
  Je ontwikkelt zelf modellen om technische ontwerpen te beschrijven, met behulp van ICT-toepassingen.
  Je oefent wiskundig redeneren, argumenteren en informatie correct inschatten.

 • STEM TECHNIEKEN Mechanica - Elektriciteit
  Je leert vragen stellen en problemen definiëren.
  Je plant en voert je onderzoek uit, en leert data voorspellen, analyseren en interpreteren.
  Je leert een verklaring opbouwen en oplossingen ontwerpen.
  Je oefent wiskundig redeneren, argumenteren en informatie correct inschatten.

 • ECONOMIE EN ORGANISATIE
  Je onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit van bij de consument tot op het overheidsniveau.
  Je leert de basisbegrippen uit de economie, logistiek en marketing.
  Je werkt regelmatig met ICT-toepassingen, je leert de administratie voeren van een economisch project en oefent je communicatieve vaardigheden.

 • MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
  Je oefent je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Je onderzoekt hoe taal invloed heeft op (sub)culturen.
  Je leert vormen van fictie onderscheiden.
  Je ontwikkelt wetenschappelijke, wiskundige en informatievaardigheden.

 • MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
  Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties en maakt kennis met disciplines als psychologie, sociologie, pedagogie, biologie en hun kijk op mens en samenleving.
  Je krijgt inzicht in het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl.
  Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden.

BOOST of VERDIEPING

Aanvullend op het basispakket, klascoaching en de talentenlabs kies je nog twee lestijden voor Verdieping of BOOST.

BOOST voor wie nood heeft aan herhaling, extra oefeningen of remediëring van de leerstof uit het basispakket.
VERDIEPING voor wie zijn pakket wil uitbreiden met extra Sport of Projecten gekoppeld aan de basisopties.

 • Sport: extra voorbereiding op de verdere sportrichtingen in het Koninklijk Atheneum.

 • Projecten: je werkt mee aan vakoverschrijdende projecten, waarin vakoverschrijdende leerplandoelstellingen aan bod komen. De projecten zijn een uitdieping bij de verschillende basisopties. Ze worden begeleid door vakleerkrachten van verschillende vakken uit de basisopties. Er komen thema's aan bod als duurzaamheid, economie, burgerschap, talen, STEM, kunst, geschiedenis,...

2 FLEXTRA (BVJ)

(= 20u Basispakket + 5u Basisoptie 1 + 1u Sport + 3u Basisoptie 2 + 3u Basisoptie 3)


BASISPAKKET

CLUSTER PAV - PAV (12u)

CLUSTER VREEMDE TALEN - Frans (2u), Engels (2u)

OVERIGE VAKKEN - Lichamelijke Opvoeding (2u), Levensbeschouwelijke vakken (2u)

SPORT EN GEZONDHEID

Een extra uur sport per week met aandacht voor welzijn en (geestelijke) gezondheid.


BASISOPTIE 1

Je kind maakt een keuze uit onderstaande basisopties en volgt dit vak het hele jaar voor vijf lestijden.

 • STEM TECHNIEKEN Mechanica - Elektriciteit
  Je leert vragen stellen en problemen definiëren. Je plant en voert je onderzoek uit, en leert data voorspellen, analyseren en interpreteren.
  Je leert een verklaring opbouwen en oplossingen ontwerpen.
  Je oefent wiskundig redeneren, argumenteren en informatie correct inschatten.

 • ECONOMIE EN ORGANISATIEJe onderzoekt de sociaal-economische realiteit en actualiteit van bij de consument tot op het overheidsniveau. 
  Je leert de basisbegrippen uit de economie, logistiek en martketing. 
  Je werkt regelmatig met ICT-toepassingen, je leert de administratie voeren van een economisch project  en oefent je communicatieve vaardigheden.

 • MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
  Je onderzoekt het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties en maakt kennis met disciplines als psychologie, sociologie, pedagogie, biologie en hun kijk op mens en samenleving. 
  Je krijgt inzicht in het belang van gezondheid en de ontwikkeling van een gezonde en persoonlijke leefstijl. 
  Je oefent je sociale en communicatieve vaardigheden.

BASISOPTIE 2 + 3
Aanvullend op het basispakket en basisoptie 1 krijg je nog telkens drie lestijden van de andere twee basisopties. Je hebt dus vijf lestijden van één van de drie basisopties, en telkens drie lestijden van de andere twee. Je proeft zo van alle basisopties in je tweede jaar.


VOORBEELD 1: Koos je voor Economie en organisatie in basisoptie 1, dan volg je als basisopties 2 en 3 Maatschappij en Welzijn - Verzorging en STEM Technieken - Elektriciteit.

VOORBEELD 2: Koos je voor Maatschappij en Welzijn in basisoptie 1, dan volg je als basisopties 2 en 3 STEM Technieken - Elektriciteit en Economie en organisatie.